virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

Tidningen Skogen. Jämförpriser 44 C

Tyvärr skriver Bengt Ek avslutningsvis, att "kanske" tittar Finansinspektionen på felaktigheterna i virkesbranschen". (Ek har travesterat en kritik mot bankvärlden.)

Man bara suckar över Eks ledareartikels "kåseriform" omkring mångmiljardförluster, som även tidningen Skogen med överlägsenhet medverkat i.

Hjälp till med alla krafter, så att tidningen Skogen tar sitt ansvar och börjar förkunnar verkliga virkespriser och slutar att bedra skogsägare.

ATL har inte så avsevärt mycket bättre tydlighet i sina jämförpriser.

Du har som skogsägare ett ansvar för dig själv och din yrkesgrupp och behöver inse, att som svag och tolerant grupp blir ni brutalt utnyttjade, genom indragna landsbygdsstöd, höjda drivmedel, släckt ytterbelysning, vägar, kommunikation etc.
Taggar: Tidningen Skogen;