virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

189 Södra behöver förbättras

En del märkliga saker händer på Södra ex. Finnvedens verksamhetsområde.
Enligt SBO blad så skrivs att talltimmer och sparrtimmer mäts stockvis. Notera att detta innebär att det är volymbestämning enligt matrisfub/fuskfub. D.v.s. uppräkning efter gamla omräkningstal från annan virkeskultur. Ex. virke 43 dm och längre är ca avsmalning 8 mm/m. Tar ni långa bitar i större avsmalning så får ni inte betalt för hela volymen.
Gör ni samma längder i sparrar/klentimmer från rot bör ni inte ha avsmalning över 6 mm/m om ni vill ha betalt för hela biten.

Sågverkens mätmetod beror på att mätutrustning mätt så dåligt, att de inte får fortsätta att mäta i "nästan äkta sektionsmätt m3fub". Eller att externa köpare vägrar att skaffa utrustning för korrekt m3fubmätning.
Många andra område på Södra har samma simpla förhållande.
Både Södra och externa köpare tjänar volym/pengar på skogsägarnas bekostnad genom att volymberäkna med fuskfub.
Detta vill personal på området inte tala om. Samma inställning har förtroenderåd.
Hur vill ni ha det?