virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

Stampris/skördaremätning 5

När jag förhört mig bland entreprenörer och även hos skogsmaskintillverkare, så bekräftas, att det saknas överlag skördaredatorer, som kan lägga in manuellt upparbetade träd eller för grova stockar, som kapats bort från övergrova träd för skördaren.

Följaktligen kan ni med stor sannolikhet få skänka bort dessa volymer till Södra, om ni levererar skog till stampriser och med skördaremätning. Hur långt går er solidaritet?

Det är nu många argument mot stampris p.g.a. konsekvenser, som inte har pekats på från köparehåll. Tidningar och Södras egen reklamtidning har ensidigt låtit köpare uttrycka sig med tillrättalagda ord som passar köparna. Följden blir att det läcker pengar från skogsägare och i någon mån även för entreprenörer.

Taggar: DASA, Komatsu, Skogforsk, Södra;