virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

K Skogsägare styr gallringen

I helgen genomfördes en kurs i exkursionsform för att visa skonsamma gallringar, som var anpassad efter skogsägarens egen möjlighet att medverka, grannsamverkan och möjlighet att se resultat ända fram till avverkningsmoget med liknande förutsättningar. Upplägget var denna gång en finslipning på en variant som gjordes för någon månad sedan. Avsikten är att utnyttja lokala förutsättningar för volymer som når 600 till åtminstone 900 m3sk.

Metodiken behöver kunskap, men med kloka stamval ger det stabila bestånd mot vind vilket noterades vid objekt på kursen. Nackdelen är att det blir uteslutande ensidigt med gran.

Yttrandet från skogsägare efter sista provytan var: Detta var en heltäckande visning på hela processen som övertygar. En annan sa: ”Slutavverkningsbestånd under 800 m3sk är uppenbart ett misslyckande.”

Taggar: Malwa, Unnaryd;