virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

8 Södra behöver förbättras...

Några långbänkar i Södra för att dölja verkliga fel har blivit kända en tid.
  • Förtroenderåd har fått en handfull förfrågningar om matrisfub/fuskfub men bara skickat dem till huvudkontoret i Växjö och förtroenderådet har helt avstått att lämna egna synpunkter trots att de har betydande kunskap. Det märkliga är att de heller inte begärt svar på 1.5 år när huvudkontoret inte lämnar besked. Denna typ av tolerans för ”överheten” irriterar många enskilda medlemmar.
  • De kostnader och energi som läggs på att diskutera men inte ha ambition att lösa problem är en belastning och i slutändan något som minskar solidaritet och respekt för ”valda ombud” och ”sitt företag”.
  • Enskilda skogsägare anser att detta är tecken på likgiltighet i ett företag som kommer att innebära att effektiviteten hamnar på en för låg nivå mot möjligt.
  • Södras efterlikvids nivå i relation till de priser som rått under året anses vara ett sådant tecken på att betalningsförmågan är för låg. Speciellt på timmer som inte bidragit med särskilt mycket ”egen” efterlikvid.