virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

VIDA-världen

Vida har en polisanmälan på sej i Dalsland där volymer saknas.

Ytterligare en avverkning är känd här i närheten där deras avverkningsjobb i gallring ifrågasatts.

  • Viljan att rätta till är begränsad.
  • Endast två återställningsjobb är gjorda.
  • Tjänsteman har sålt björkmassaved till kompis från avverkningsuppdraget. Att få reda på det har tagit nära 3 månader.
  • Under lika lång tid har inte begärda skördarfiler levererats. Detta indikerar att något inte står rätt till.
  • Att redovisa uppdraget har överlämnats till annan tjänsteman.
  • Nu drar även han sej ur ärendet.

 

En begäran för några dagar sedan om besked och de begärda filrena resulterade i noll initiativ från Vida.

  • Nu har det givits en tidsfrist på två dagar att lämna de sen 3 månader begärda filerna från skördaren.
  • Ärendet har skickats högre upp i företaget Vida.