virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

48 Vida problem....

Mer om Vidas apteringsexperts skrivning i svar till ”en läsarekompis” bland oss, att det jag skriver skall ses med viss brist på sanning.
Bl.a. påstår han att han ”ser inte detta som ett seriöst forum utan mer som en blogg i att så tvivel till skogsägare i egen vinnings/konsultuppdrags skull”.
(Om han uppfattning är rätt så borde jag bli förmögen med hänsyn till så mycket jag skriver.)

Virkesansvarige Gunnar Jacobsson som lämnat Vida och jag nämnde om 15 dec. påstås fick lämna Vida med bara några dagars varsel. Oenighet om typ av inköpsmetoder var något av problemen. Felen vi behandlar nu ville visst Jacobsson lösa på aktivare sätt än vad som nu sker.

Vida talar så ofta om låggallring när vi har kontakter. Jag såg just att tallarna som Gremomaskinen GALLRADE bort hade 25.8 cm i medeldiameter. Det blev 0.48 m3fub/träd (= 0.58 m3sk.) Låggallring????
Gallrad volym på hela avverkningen blev 1826 m3 och är med 22 ha 83 m3fub/ha. Låggallring???

Stabila träd som behövts för stabilisering mot storm i beståndet var bortgallrade. Ex. se bild
Notera Gudrunhygget i höger kant. En väg går i vänster kant.
Varför är den klena granen också bortgallrad i förgrunden. Röjt i absurdum trots lucka.