virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

Oseriöst: ATA TIMBER. Tage Andersson Moheda. Nr.9

Undermåliga prisfiler:
 Dödsboet begärde prisfilerna/prislistorna från maskinen. De fanns inte några sådana, sa ATA.
 Efter ökat tryck/hot kom beskedet ”de var så dåliga så de har vi inte sparat”.
 Med detta signalerar ATA att man har haft fel i indatat till datorn för apteringen. Detta kom som ett kort konstaterande och märkligt nog inte som en ursäkt.
 Ingen vilja heller från ATA att visa uträkningar på vad detta inneburit i ev. apteringsförluster. Det bara är så.

Sannolikt avverkades över 5.000 m3 innan man fick ordning på listorna. Dessa slutsatser är lätta att dra av vad produktionsfilerna visar.
 Uppenbart var något med priserna som användes ändå av art som inte tålde ”dagens ljus” eftersom inte ens den senaste filen kan visas (efter 8.000 m3).
 (Senare inlägg kommer att beröra konsekvenserna av apteringsproblemen.)

Bevis för hur stora felen var:

-  Medellängden på talltimmer blev mer än 10 dm fel.
 - Medellängd på grantimmer blev ca 11 dm fel.
 - Medellängd på klentimmer blev minst 12 – 13 dm fel.
Arbetsledning och platsansvarig tycks inte studerat hur timmerlängderna blev. Mina bedömningar är annars att dessa ansvariga var synnerligen okunniga eller oengagerade. (Kanske besökte de inte avverkningen?)
- Enligt tydliga yttrande besökte kontrollant för mätningen maskinen varje vecka. Uppenbart hade inte han heller tillräcklig uppmärksamhet på apteringen.

Exemplet visar hur viktigt det är att markägaren får prisfil efter avverkningen för kontrollmöjlighet.


Det vore intressant med din synpunkt, antingen från er som är virkesköpare eller skogsägare, på vad ni tycker om ovanstående eller de övriga 8 avsnitten från samma avverkning.
 Vill ni va mera anonym så svara direkt på min mejladress. Det är en vanlig metod. lennart.bertilsson1@telia.com