virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

66 Tidningen Skogen

Jag har nämnt om hur skogspressen "ekar" minsta "lobbande" uttryck från skogsindustrin om att de ex. tror att det snart blir sämre avsättning och därmed sjunker priserna (Sagt i syfte att locka fram virke. Ibland före prishöjning.) Läste nyss i en skogstidning som erkände att tidigare påstående om prissänkning kommit på skam. Ett erkännande om än för sent.

Hur mycket har detta kostat skogsägare/medlemmar?

Tidningar, som ser det som sin uppgift, att skriva mycket är viktigare, än att det de skriver är hållbart måste ni exponera. Sluta att prenumerera på de tidningar, som du tycker visar dålig stil. Min kontroll på en medlemstidning visade ju sig bara ha ca 20% medlemsnyttigt. Mångdubbelt var ex. industriinformationen.

Taggar: Tidningen Skogen;