virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

Är rotpost räddningen?

  Först ett budskap till er som vill göra inlägg i denna blogg. Ni måste skriva under med namn och adress.
                              --------------------------------------------------------
     En person har gjort inlägg i bloggen och föreslagit att vi ska handla mer med rotposter för att komma undan dåliga maskiner och redovisning.
För och nackdelar med rotpost kan behöva en lång utläggning. Jag stannar vid några.

Snabbare vetskap om likvidens storlek.
Uppgörelse direkt och tämligen klara villkor blir följden.
Kan utnyttja tillfällig god priskonjunktur.
Kan tillgodose köparens specifika behov.

Om skogen blåser ner före avverkning kan säljaren få problem.
Kostnad för stämpling. Dyrt vid liten avverkning.
Flera stämplingslängder bör delas ut till köpare och flera köpares bud ska därefter värderas.
Volymen som säljs beror på förrättningsman och provträdskvalitet. Detta kan motsvara tillförlitlighet hos maskin som kör avverkningsuppdrag.
    Ofta betraktas det som ofördelaktigt att ta med ett mindre område med sämre stamförhållande tillsammans med i övrigt god skog eftersom det "drar ner priset". Detta kan påverka möjligheterna att bedriva god skogskötsel med rotpostförsäljning.
     Kan alla skog säljas som rotpost ex. andragallring?
Finns kunskap hos gemene skogsägare om vad som är rätt pris en viss vecka då avverkningens säljs?
    Ofta sägs, att sen får köparen göra vad han vill med virket med sina dåliga maskiner. Om köparen har dåliga maskiner jämt så lär denne väl betala ett pris därefter? Om han tillfälligt får en dålig maskin så har det påverkat hans betalningsförmåga till nästa affär.
      Min sammanfattning:
En fungerande skogsmaskin är alla hjälpta med.
Tydliga priser skapa bättre jämförelse om vem som betalar bäst för mitt virke.
Liten administration.
Ett kunnigt och för kunden engagerat arbete är en god början på en bra skogsskötsel.