virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

417 B Vida problem...

Är inte Mats Sandgren från SCA godkänd som styrelseledamot i Vida?
Frågan är ställd tidigare i inlägg Vida 417, men ingen tycks vilja ge det svar som borde finnas, trots att många läsare är från företaget.
- Ett sakligt svar vore av intresse.
- Desto mer det dröjer ger det anledning till spekulationer. Händelsen var tydligt framfört på Vidas hemsida vid valet av honom, vilket tyder på att något har hänt senare.