virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

Vad är det som (inte) händer?

Skogspress pekar på att kostnaderna ökar något i avverkningarna. Mer risning kan påverka, men jag tror också att utvecklingstakten på maskinsidan stannat av. Komatsus drivare blev för dålig och sänkte en god idé.  

Komatsus försök med militärband blev en kolloss som "sänkte" sig själv. Det är tyst om andra bandförsök som startat.

Skogspress noterar att virkespriserna också går åt fel håll. Jag vill i det sammanhanget peka på att värdet har minskat runt 20 kr/m3 p.g. a. sämre aptering och bevakning av virkesvärde.

Till detta kommer nästan lika mycket på timmer genom matrisfub/fuskfub. Skogsstyrelsen har inte möjlighet att testa ens på trädbank och ser mellan fingrarna eller så blir de lurade även de.

Fråga dem!

Taggar: Skogforsk, Skogsstyrelsen;