virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

406 Vida problem...

Vida visar numera i många situationer den kalkyl de använder för att visa skogsägare att de bör avverka vuxen skog skogen genast
Skogsägare har genomskådat avsikten med presentationen och stor vikt läggs vid att det blir en storm ganska snart.
- Jag har lyssnat och andra har också intygat att inget har nämnts om att virkespriserna är i stigande av olika skäl.
Sen den visning av Vidas kalkyler som jag var med på, så har priserna på timmer stigit mer än 10%.
Följaktligen hade försäljning då varit en mycket dålig affär. (Det hade varit som att betala dubbel avverkning.)

- Är inte denna lansering och marknadsföring ganska typisk för köparnas utnyttjande av den trendinformation de har genom sina organisationer, som nästan alltid är några månader före den information som skogsägarna får?
- Vid dessa lanseringar uttrycks ord som är så "tillrättalagda" och som en sa "så lena i rösten att det skall verka som att de är anställda av just mig och inte Vida".