virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

330 C Södra behöver förbättras

Följande är framfört: "Detta finns de som utnyttjar i sig kalibrering utav dim mätning. Om systemet ständigt tror att trädstamarna är någon cm klenare än vad de i själva verket är, blir inte utfallet roligt om markägaren betalar för medelstamenen. I dagsläget finns det mig veterligen en grupp i xxxx-trakten som utnyttjar detta."
Detta beskrivna är säkert något som förekommer, vilket är beklagligt/bedrägligt. Just dessa avarter tillsammans med det lilla vi nämnt senast, borde göra att alla inblandade gör åtgärder mot dessa ofog.
- Som skogsägare måste ni alltid begära produktionsuppgifter och prisfil, för att i någon mån upptäcka dessa systematiska fel!

- Personligen stör det mig att bra entreprenörer, som fullt ut gör vad man ska göras, får lägre inkomster.
- Om inte avarterna bevakas kommer sannolikt en sämre kvalitet att etableras i avverkningsarbetet och etableras som norm.

- Tänk på inköpares svar likt: "Sådant händer." "Så brukar vi göra." 

Är det någon som funderar..........