virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

C LRF

Försök ta till er varje stavelse nu! Läs tills ni förstår och kan omsätta följande!

Aptering med granlista från Nydala Trä (m3to och 9 längder) på VMF Syd:s trädbank för norra delen. Volymvägd medelbit med partiets medellängd har måtten 43 dm och 22 cm och får omräkningstal för 9.2 mm/m.

Men med ex Deromeförhållande med slutlig matrisfub dras virket ut till volymvägd medelbit på 49 dm och 20 cm och får omräkningstal för bara 7.7 mm/m. I stället för att få korrigering för en naturligt erhållen större avsmalning korrigeras den toppmätta volymen med ett tabellvärde från en klart mindre avsmalning.

Detta händer med användning av omräkningstalen från slutet av förra århundradet då virke 49 dm och längre bara apterades i genomsnitt vid avsmalning 6 – 8 mm/m. Men vid nuvarande vanliga medellängder så tvingas långt virke fram och då genom att virket med tidigare avsm 9 mm/m får volym från avsmalning 7 mm/m. Då uppstår stora volymfel. (Här uppstår även andra konsekvenser.)

Dessutom får numera inget eller minimalt med virke under 37 dm apteras och detta virket apterades tidigare vid avsmalning omkring 12 mm/m, men det måste nu dras ut 3 - 9 dm och mer om det är rakt, även om avsmalningen ökar ytterligare och blir slutligen volymräknade med nu längre längd och tabellavsmalning på ca 9 mm/m. (Avsmalningarna är hämtade från tabell från SLU och SDC.)

Dessutom hämtades omräkningstalet tidigare för 49 dm av naturliga skäl i kolumn 49 dm. Nuvarande bit 48.7 dm hämtar omräkningstal från 46 dm med ytterligare systematiskt fel.

Bara detta korta stycke visar på volymförluster motsvarande 30 – 35 kr/m3 enligt priser i södra Sverige.

Taggar: Derome, LRF, Matrisfub, Nydala Trä, fuskfub;