virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

Mässa "Fuskfub"

En skogsdag i Burseryd ordnad av Burseryds Skogstjänst visade bl.a. gallring med rationell liten skördare och skotare där stickvägar var svåra att se på 20 meters avstånd. Även kritiker lovordade metoden.

Själv fick jag där möjlighet att förklara fuskfub/matrisfub. Intresset och eftertanken visade sej vara mycket bra.

Vad fuskfub är kan ni läsa på kategori prislistor till vänster här.

Holmens prislistor nämndes och 22 kr/m3 i falskt virkesvärde fick många  att haja till. Att de som har sina avverkningar motsvarande den sämre halvan i trädbanken förlorar 34 kr/m3 väckte de närvarande ytterligare. Det är ju som att betala hela skotningen en gång till på slutavverkning.

 

Två stockar låg framgör deltagarna. En var 55 dm lång och 19 cm grov och hade 8 mm avsmalning på sista del (uppräknas till 9 mm/m eftersom det var rotstock) Den stocken gav trots ett mycket snyggt utseende faktiskt 2 kr/m3 i förlust med fuskfub mot verklig volym. (Denna prisvärderingen missade jag att redogöra för i den givande diskussion som följde.)

Den andra biten som såg tämligen simpel ut hade avsmalning 15 mm/m och var apterad enligt Södras använda metodik på Hållandersparr till 49 dm. Fuskfubsförlusten  var på denna bit 117 kr/m3. Ca 1 ½ ggr hela avverkningskostnaden!

Förlusten beror på att längd 49 dm och 14 cm grovt betalas bara med  7 mm/ i avsmalning. (Hälften mot verklig avsmalning)

 

Råd vid avverkning men betalning med matrsifub (= där priset är i m3fub men mätning klaras inte med sektionsmätning decimetervis.):

Kräv först och främst att apteringen görs med omräknade priser till m3to och används i skördaren.

Då blir checken större, dock kan matrisfub/fuskfubspriset blir något lägre men mer volym blir betald,.

Begär från avverkning:

1 Kompletta produktionsuppgifter (Kan vara 10-20 sidor eller datafil)

2 Prislistan från maskin

3 Kalibreringsuppgifter

4 Helst även stamfiler.