virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

1024 Södra behöver förbättras

TV hade nyligen ett program i en serie om hur Hitler under 30-talet tog makten i Tyskland. Det visade hur Hitler först påverkade och fick makt över media. Det visade sig vara viktigt för att få fram egna budskap och stoppa ofördelaktigt om egen verksamhet. Tanken gick då till hur Södra först försvårade för den rikstäckande skogsägartidningen Skogsägaren. När motarbetningen pågått en stund så satte Södra ”kniven” i tidningen och den fick upphöra. (Jag noterade samtidigt hur tamt LRF och reportrar reagerade på detta.) Södra ökade sidantalet i sin egen reklamtidning och lade sina pengar där i stället.

Södra påverkade även både Land och ATL att skriva mer positivt om Södra. De reportrar som skrev negativt fick byta jobb eller bevaka andra ämnen.

 Lägg till följande. Jag skrev ju nyss att Södras i sin reklamtidning genom Lena Ek skrev att staten uppmanade dem att på 60-talet spruta med hormoslyr mot löv. Södra tiger nu när det påpekas internt om detta felaktigt yttrande. Södra är tydligen nöjd med skrivningen, de har ju fått ut sitt budskap och då uppfattar Södras ”lakejer”, att då är Södras tidigare kritiserade besprutning något ”OK”. (Det liknar krafter som försöker förneka förintelsen nu långt efteråt.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Taggar: ATL, Land, Södra;