virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

Svarta får.

Jag läste just SVARTA LISTAN i konsumentverkets tidning Råd o Rön. Den var längre än vanligt. Min undran blev då hur mycket som beror på lågkonjunkturen och hur mycket som är resultat av den kärvare affärsmässigheten som alltfler företag tillämpar. För egen del har insikt om försäkringsbolag, skogsföretag och senast Phonera gett mej erfarenheter som jag inte kunnat föreställa mej.

   Rönås Skog AB i Kyrkhult har tagit betalt för tjänster men inte utfört dem. När skogsägaren ber om rättelse och upplysning tiger Rönås Skog AB.

 

   Derome Skog har inte inköpare lokalt som vågar svara på enkla frågor om priser, premier och några använda uppgifter i prisfilen. Det måste åter besvaras av ledningspersoner. Återstår att se om svar kommer.

 

   Skogsstyrelsen har tjänstemän som ”maskar”, förtiger, lämnar besked som en ”vindflöjel” och tar 4 månader på sej att svara när han lovat inom två veckor. Han presenterar sej som politisk strateg. Detta är en benämning som jag annars själv skulle kunna satt på honom. Han har dessutom inte visat att han har kunskap för problemet som avser rätt ersättning för de förhöjda stubbarna. Nu har ärendet anmälts till högre nivå.

 

     Kunde man undgå att ha med ovanstående parter att göra vore mycket vunnet. Nu är Skogsstyrelsen den som gjort värderingsnormen för stubbarna så där måste de 5 skogsägarna hålla på till slut. Följden blir dock minskat förtroende för myndigheten och konsekvenser lokalt.

 

     Skogsföretagen vet jag redan har mist kunder. Beteende och priser (bl.a. fuskfub) har varit orsak. Här finns ju andra att välja. Begär vid avverkning skriftligt på vilka kostnader de kommer att debitera och vilken kvalitet de har på jobbet. Se till att få fullständiga rapporter från skördaren.

 

  Som ni förstår finns det anledning att återkomma. Bäst för parterna är om det är när korrekt lösning skett.

Lennart Bertilsson