virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

258 Södra behöver förbättras

Södras Magnus Pettersson skriver om att flerträdsaggregaten ökat i stor skala. I samma stycke skriver Magnus att mätnoggrannheten har skärpts. Hur är detta möjligt.
 Vi vet att diametermätningen är helt satt ur spel vid flerträdshantering. 
Längdmätning försvåras när mäthjulet går "egen väg" mellan stammarna som upparbetas i flerträdshantering. Precision blir omöjlig.
Volymen som redovisas vid flerträdshantering bör betraktas som mer eller mindre värdelös vid kontroll.
Apteringen blir på huvudparten av träden som flerträdshanteras omöjlig med dator.
Hur menar Magnus med sina uttryck som talar mot varandra?
Är det "socker" till medlemmarna?