virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

108 Tidningen Skogen

I senaste skrivningen i tidningen Skogen, på uppslaget Virkesmarknad, kan skönjas vissa nya drag. Men vad hjälper erkännande om fel, när nästan alla prisuppgifterna är mer vilseledande än upplysande?

Kartellbildningen på massaved är enda tydliga bekräftelsen i uppställningen, men det står absolut inget om den i någon skrivning i tidningen.

 Några markeringar om gjorda priseffekter ex. certifieringsskillnad på en femma hit eller dit i tabellen, det ser ambitiöst ut, men det finns inte en uppgift om vilka som har matrisfub med värdesänkningar, som med flera orsaker plussade ihop kommer upp till femtilappen. Inget heller om övriga uppenbara prispåverkande faktorer som ligger på två - tre tior till.

Följaktligen är redovisade sifferuppgifter missvisande från 70 – 225 kr/m3.

Det virkesköpare håller på med är övergrepp mot 100000 kvinnor och män. Jag förutsätter att tidningen Skogen skulle reagerat tydligt om de visst om att lika många kvinnor fått en hand på rumpan.

  Inget är heller angivet om vilken medellängd som tidningen testat på för de köpare som inte har längdkorrektion.

Skogen medverkar till illojal konkurrens och misskrediterar ex. Nydala Trä m.fl. som har justare listor!

 Skogen sprider nu åter falsk varudeklaration åt ojusta virkesköpare. Borde inte en branschtidning bli ersättningsskyldig?

Hur agerar du?

Taggar: Nydala Trä, Tidningen Skogen;