virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

110 B Sågverk i Dalarna...

Förra inlägget om utländska uppköp av sågverksföretag har följande svar efter en fråga. Blir det fler utländska köp;

”Ja, det tror jag säkert. Det är bara att titta på Bergs, Vida och oss. Det kommer fler utländska intressenter och branschen bli mer och mer global.”

Vilka företag är det då som köps? Bergs och Siljan visar sig tillhöra de som har sällsynt många dolda prissänkningar i sina timmerlistor. Båda är ”linslusar” i tidningar.

Vida har ”åtskilligt i garderoben”. Trots skryt om vinster vid stormen Gudrun gjorde de inte alls något sm skapade goodwill likt Nydala Trä som gav ”återbäring” till skogsägare. Vidas beteende omkring svarthandel, överhuggning och inte minst felaktiga gallringar har även gett hårda ord från certifieringskontrollanter.

Varför är det denna typ av svenska företag med sådan i bagaget som köps upp?

Har de något i sin kultur som bedöms göra  dem lättare att sälja igen, när vinster hämtats ut av utländska intressen?
Taggar: Bergs Timber, Nydala Trä, Siljan, Vida;