virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

115 Vida problem....

Det är viktigt att ni även läser det finstilta på baksidan eftersom det där ofta uttrycks icke mätbara normer. Ex. normalt, resursbrist, väderförhållanden etc. som kan bli ursäkter för dåligt utfört jobb.

  • Min förhoppning är att personer som skriver kontrakt kommer att börja läsa mer före kontraktsskrivning. Inte minst på baksidan som oftast är finstilt och hos Vida och andra även med sämre svärta, som kan ses i tidigare exempel med olika text. (Inlagd text och material var för att täcka den text som eljest lyste igenom det tunna papperet och omotiverat kopplats till viss skogsägare.)

  • En stark varning framföres också för att handla efter bekant skogsägares erfarenheter/rekommendationer med någon köpare. Är ni kvinna, utbo, förväntas vara mindre kunnig, hygglig, ej försvarar er rätt etc. så blir många av er utnyttjade av virkesköpare. Ex. sa bl.a. Vidas koncernchef att "vi betalar inte lika mycket till alla skogsägare, vi betalar mindre till vissa".

Normalt betalar inte virkesinköpare mer än vad de "behöver" till resp. säljare!