virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

Oseriöst ATA Timber m.fl. 32. Ingen efterlikvid ännu...

- ATL hade nyligen en förteckning över sågverksföretags vinster. Jag har blivit ombedd att kommentera AB Tage Andersson Moheda som fanns i listan och hade två företag, både Moheda och Eneryda.

- Ni trogna läsare här vet avverkningen som Tage Anderssons AB varit inblandad i hos två skogsägare där jag nämnt om händelser här.  Mellan ½ och 1 milj. kr är inte redovisade i avverkningsuppdragen och sannolikt del av nu visad vinst. Inga besked är ex. lämnade från ATA som trovärdigt förklarar frånvaro av mätsedlar på ca 400 m3 fotograferat grovt talltimmer av i huvudsak 5 meters längder. Att det grova timret skulle ligga i klentimret har ”arrogant” påståtts vilket är helt omöjligt eftersom det inte finns mer än en liten mängd grövre än 22  cm i klentimret.

- Ännu har inte ATA  betalat efterlikvid till ovanstående leverantörer, som lovats till leverantörer av stormvirke. Följaktligen kan vinsten bli större när inte full betalning görs.

- Egen mätning etc. har förekommit som inte följer mätningslagen. Men läs mer om detta i tidigare inlägg.

 

-          Vad jag vill peka på nu är advokaten som anlitades som drog slutsats av befintlig skriftväxling mellan markägare,  ATA och advokater att ATA skulle fördröja, fördyra och försvåra en normal handläggning i det skiljenämndsförfarande som ATA alltid tillämpar.

-          Här är ATAS:s nergrävda vinster något ATA kan ”brösta upp se med” mot svaga skogsägare vilket advokaten bedömde troligt.

-          Köpare som använder skiljenämnd vid tvist om virkesproblem uppträder på sätt som mängder av rådgivare kritiserat och därför avrått ifrån.

Lennart Bertilsson