virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

Kräv prisfiler av köparen!

       Flera kontakter med virkesköpare har visat att de kan/vill inte lämna ut prislistor som kan läggas in direkt i skördare eller ens med maskinspecifika ändringar blir användbara.

  Detta betyder att entreprenörer sitter t.o.m. i maskin (kostnad över 1000 kr/tim) och försöker att tillverka prisuppgifterna från grunden. Detta kan betyda att 50 talet entreprenörer sitter och gör 50 ggr mer jobb än nödvändigt, som ni skogsbrukare i slutändan får betala och ta konsekvenser av.

   Ibland inträffar följande:
Entreprenören har inte alltid program att räkna ut färdiga matrispriser utan får handräkna pris med längdkorrektion för ca 700 prisrutor.

Ibland läggs inte kompletta priser in p.g.a. tidsbrist.

Alldeles för ofta är kunskaperna otillräckliga och fel eller glömda uppgifter blir följden.

(Att tillverka prisfiler ÄR svårt och även rutinerade personer har en felprocent på ungefär 10%.)

Rekordet fel är 1257 fel i en prisfil.!!!!!! Ändå går inte det stora företaget till botten med problemet.?????

    KRAV: Priserna ska levereras via hemsida eller på begäran med e-post. Alternativt som apteringsfil, APM eller radprisfil.

Om inte kravet uppfylls, är det kanske lämpligt att undersöka om ni gör bättre affärer med annan virkesköpare. Denna verkar inte va modern.