virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

Timmerprisräkning i m3f ub

Södra Skogsägarna och några till lanserar prisräkning i m3f ub.
Motivet anses vara
1.   Att skogsägaren ska få det enklare med samma måttenhet på timmer
och massaved och därmed lättare prisjämförelse. Detta är
vällovligt men ger dolda problem.
2.   Att köparen ska kunna be om andra längder än upplägget på
gällande prislista utan att skogsägaren ska förlora pengar. Detta
kommer inte att bli så med den uppläggning som presenteras.

-Argumenten från Södra klingar oroande. Vi vet hur virkesköparna både vid tidigare ändring av måttenheter på massaved och vid införandet av ny timmerklassificering åstadkom dolda prissänkningar.
-Tjänstemän har yttrat skäl för att få "billigare virke" vilket ytterligare oroar.
-Teknisk klaras inte metoden varken i skogen eller på sågverken. Detta är bevis på att ansvaret för skogsbrukarens rättvisa inte är högst prioriterad.
-Tester har visat att förlust i ex. kanthuggning efter stormen kan kosta upp till 15-20 kr/m3fub i förlust för skogsägaren.

Vi är bara i början på denna process så därför är bara uppmaningen till er skogsägare att vara uppmärksamma och försöka genomskåda ev. fallgropar.

Vi återkommer i ärendet.