virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

61 Holmens misstag.....

Notera de senaste inlägget på Kategori Holmen  http://virkesakuten.blogg.se/category/holmen.html

Jeanette Tretten,  marknad- och kommunikationschef på Holmen hävdar efteråt vid kontakt, att den omnämnde Anders Nilsson är en duktig inköpare. I övrigt vill hon inte svara på några frågor. En löd;

Vad händer volymmässigt om ni apterar långa eller korta längder på timmer?

Notera att Anders trodde, att det inte påverkade betald volym, om det apterades stockar med medellängd 43 dm eller 49 dm.

Att det behövdes medellängdstillägg via priset ansågs inte heller nödvändigt. Han litade på att de på Holmen som gjort prislistan hade tänkt igenom detta. Underförstått erkände han därmed att skogsägaren inte får bli lidande. Men han trodde det inte blir fallet med Holmens fasta pris per toppdiameter (sjunkande pris mot klenare diameter) och inget längdtillägg.

Att långa stockar var ofördelaktigt vid pris efter toppdiameter fick jag redan kontakt med på en 5-veckors forsättningsskola som 13-åring. Når inte dagens skogliga utbildning den nivån numera? (Eller rekryteras Holmens inköpare också med otillräcklig bakgrund?)

Taggar: Holmen;