virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

Skogsland, matrisfub 3

Genom inläggen som syftar på artikel i Skogsland om matrisfubb, där bör ni uppmärksamma uttrycket  att betalning av timmer i "äkta" m3fub är inte heller optimalt. Orsaken är;

 1 Värdet för avsmalningsvolymen, som till nästan hela andelen blir flis, med kanske halva värdet mot sågvaran, m3fub ger därför fel värde på stocken. Ex. "pattagranen" får samma fubpris som stocken från den gamla täta "pelarsalen. Vilken köpare skulle acceptera detta i en rotpost? (Notera att med  matrisfub blir inte all volymen betald i stocken med större avsmalning.)

2 Med m3fub i betalning saknas incitament till att sköta skogen mot kvalitetsmässigt bra förhållande med hög sågbar timmerandel.

3 På sikt ger förra punkten (2) en vink om att svensk timmer blir mindre värdefullt och mindre intressant.

4 Redan på 80-talet bevisade Skogsarbeten (numera Skogforsk) att m3fub tar bort finnish i apteringen också utöver fel värde, vilket i utredningen förklarades tydligt. (Utredningen har dock sen aldrig nämnts.)

5 M3fub bör bara användas som en referensuppgift till stöd för avverkningsersättning och tranportersättning.

Taggar: Derome, Holmen, Matrisfub, SCA, STORA, SYDVED, Siljan, Södra, Vida, Weda;