virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

Falsk varudeklaration, eller?

   På senaste Elmia besöker jag SVEASKOGS monter och frågar om kvaliteten på skördarnas mätning. En vänlig man ger mej en broschyr om deras BETALNINGSGRUNDANDE MÄTNING I SKÖRDARE.

I den står bl.a. under rubrik SÅ FUNGERAR DET.
  1 "Diametern registreras med 1 mm noggrannhet och längden med 5-10 mm noggrannhet."
  2 "Tack vare inbyggd kontrollfunktion kan du vara säker på att skördaremätningen utföres på rätt sätt."

    Jag har aldrig hittat maskiner med denna noggrannhet så jag efterlyser besked från SVEA Skog om  verkligen diametermätningen är millimeternoggrann.
  Svar dröjer så därför påminner jag. Efter en månad svaras;
1 På nr. 1; " Beskriver vilken upplösning som maskinen återger längd och diameter. Det uttrycker inte noggrannheten i mätningsresultatet."
   Alltså besvaras att det inte är mätning på millimetern.
   Heller inget svar om vad skogsbrukaren får för resultat på sin avverkning. (Normalt brukar det vara ca 50% av stockarna på rätt cm.)
   Det skrivna är bara en avsikt att överdriva från SVEA Skogs sida och få skogsbrukare att tro att SVEA Skogs mätning ÄR på millimetern.

2 På nr. 2 svaras; "I Sveaskog har vi i dagsläget ett antal maskiner som jobbar enligt VMRs instruktion."
Det ska noteras att när broschyren skrevs fanns 2 "certifierade" maskiner (och detta är i dag 3), I HELA LANDET efter ca 4 års projekterande.
   Jag har begärt kompletterande svar av SVEASKOG men inte fått något.

    Eftersom det på flera ställen i broschyren visas praktisk avverkning och det står hur denna FUNGERAR är det ingen tvekan om vad avsikten är.
Det som står i broschyren är överdrift av sällan skådat mått. Simpelt mot er skogsbrukare.

Är ni kunniga nog för att genomskåda vad som ofta skrivs av denna art?

Vilka botemedel sätter ni in mot detta?