virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

Bättre men måste förbättras....

Tidningen Skogen har utökat sin förenklade prisjämförelse från pris på 20 cm stocken till trädbankstest.

Detta nya är ett något bättre sätt att testa många köpare på kontinuerligt.

Ett något noggrannare koncept tipsade jag både Skogsland och Skogen om för en handfull år sedan utan resultat. Därför har jag hjälpt ATL flera gånger och gjort betydligt grundligare  prislisteundersökningar av några köpare i samma inköpsområde. Dessa tester gav betydligt fler nödvändiga uppgifter.

  • Siffrorna i Skogens undersökning är av art så de måste tas med betydande reservation. Det jag nu nämner skall dock inte uppfattas som att testen är meningslös. Men kontakt med redaktören har bekräftat bristerna jag nämner.

1 Inga premier eller tillägg är med. (Att det är så kan man läsa sej till.) Köpare i Småland och Halland har upp till 175 kr/m3 i tillägg. Därför behövs också uppgift om testads listas nummer och datum.


2 Ingen korrigering för fuskfub/matrisfub är gjord. Viktig uppgift eftersom detta dessutom döljs för leverantörerna. 5-15 kr är dominerande felräkning orsakat av fuskfub.


3 Ingen hänsyn tagen till att köparens timmer gäller från olika klen diameter. Ex. Södra har genomgående 18 cm som minsta diameter. Ex. Holmen verkar ha 14 cm och därmed kan valfria längder användas även på klenvirke. Man slipper här ett kostnadskrävande kubbsortiment i avverkningen.

Det finns köpare som tar ut klentimmer i allt under 24 cm.


4 Ingen kommentar fanns om apteringssvårigheter med prislistornas längdmoduler, fördelningsaptering och mycket mer.

  • Punkterna 2 till 4 är så prispåverkande att jämförelsen blir felaktig uppemot 30 kr/m3.
  • Eftersom samma trädbank används för VMF Qbera borde medelvärden för brhdiameter, diameterspridning, kvalitet etc. anges.
Dessa uppgifter kan ni som "marknadskraft" begära och få med i dessa tester.
Skogforsk kan för de 60 öre/m3 virke skogsägarna betalar göra detta jobbet och göra testerna/varudeklarationerna tillgängliga på nätet för ytterligare studier lokalt och minska textmängd i artiklar.

Ibland är inte tillvaron så enkel som den ser ut men denna VARUDEKLARATION som görs nu kan dock få ut köparna "på banan".

 

Lennart Bertilsson