virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

Länsföräkringar o Folksam igen...

Länsförsäkringar och Folksam har minst halvdussinet gamla försäkringsärenden från Gudrun som ännu inte är avklarade. Gemensamt är att försäkringsbolagen i ärendena inte vill betala den ersättning som gjorts vid tidigare regleringar av felaktiga försäkringsersättningar.

  • Båda bolagen svarar inte konkret på frågor utan ”hoppar från vägens mitt undan till olika vägdike”.
  • Sedvanlig fördröjning med svar förekommer. En kvinna som arbetar på lasarett har många ”medsystrar” som följer ärendet och diskuterar på kafferaster.

Det undras om försäkringsbolagen inte kan använda plus och minus och multiplikationstabellen. Beräkning som kan göras på fickräknare görs nämligen inte.

Är det så att kan inte beräkning göras i företagets beräkningssystem så flyr försäkringsbolagen från att engagera sig i siffermaterial?

  • Onekligen har många skogsägare fått erfara att det är långt mellan försäkringsmäklarnas rikliga löften till försäkringsbolagens verkliga utbetalningar. Jag vill personligen varna för den utbredda opersonliga behandling som försäkringsbolag bemöter skogsägare (som juridiskt betraktas som företagare) på sätt som kräver alltmer juridisk kunskap och resurs för att hävda sin rätt.

Bolagen ”kör innekurvan” med risk att krocka, men de anser sig tåla smällen och ser det som tillåtet i affär. Försäkringsbolagen använder förhalning, uttröttning, hot och översitteri.

Jag läste i Råd o Rön hur företag arbetar med ”kluven tunga” så länge det går. T.o.m. Allmänna reklamations nämnden nonchaleras av företag.

Detta sagt i all välmening till er skogsägare och även försäkringstagare.