virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

365 Södra behöver förbättras

Läser i skogspress idag att Energimyndigheten håller inne beviljade pengar i ett projekt omkring gasdrivning på skogsmaskin. Detta läggs på is p.g.a. att flera skogsföretag som en gång varit positiva för ansökan men nu backar ut när genomförandet skall ske.

Uppenbart är Södra med bland de som backat ut. Så tydligen är inte ens Södra intresserade av att stötta lokala drivmedel.
Inte ens flera lokala företag, som har komponenter för att förverkliga projektet, stöttas därmed av Södra.

- Södras stundtals låga intresse för utveckling som lyfter hela branschen borde fler bevaka.
- Södra inför i stället markskoningsgaranti som bekostas av skogsägarna medan entreprenörerna måste "medverka". Södra tar äran av projektet och enligt tidiga slutsatser blir det en viss vinst för Södra, som därmed får både synliga och osynliga möjligheter att "komma åt" virke.

Södra har varit i fokus för markproblem där Södra medverkat. 1.41 min.
http://sverigesradio.se/sida/artikel.as ... el=5713780

Vill du lyssna på Vetandets värld med hela innehållet så ta denna länk, ca 20 min.
http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/28 ... ode=285749