virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

Felaktiga stormskadeersättningar!

Många skogsbrukare har behövt klaga på sina ersättningar efter stormen Gudrun och Per. Mycket ofta har det varit hårt motstånd från försäkringsbolag eftersom det funnits  systematiska försök att  minska ersättningen.
  Även direkta felaktigheter i beräkningsverktyg har hittats.
  Som förväntats har även felräkningar gjorts när ersättningen räknats ut.

Tidningen ATL som ingår i LRF media har gjort grundliga reportage på temat.
Kontakter med forskning omkring felen i beräkningsverktygen har varit grundliga och gett resultat. Även andra hittade tabeller och kontroller styrker att stora fel  finns i  beräkningsverktyg.

Starkt motstånd  kommer från vissa försäkringsbolag, vilket gör att det blir allt viktigare att skapa opinion så de drabbade skogsbrukarna får den ersättning de betalat premie för och behöver efter denna orkan som Gudrun var.

Arbete pågår i samarbete med ATL  med avsikt att ge hjälp till skogsbrukare.
Du kan ta kontakter med försäkringsbolag och påverka för gemensam nytta. Kontakta tidningar för upplysning och påverkan så rättelse sker.

Du kan söka gemenskap med andra drabbade och som framträtt i press för gemensam framställning.
Kanske behövs rättslig påverkan för att nå nödvändiga resultat.

Vad vi kan förstå är 9 januari senaste dagen att ha klagat på ersättningen.

Håll dej informarad i www.atl.nu
Medverka till upplysning!