virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

SYDVEDsavverkning...

- Inköpare agerar för ofta med beteende som kan resultera i lägre pris i storleksordningen 100 kr/m3. Ändå visar de en attityd som om de vore er "viktigaste advokat" i virkesaffären.
- Begär allt som är utfästelser nerskrivet och tydligt uttryckt. Va inte blyga. Ni är inte den förste som begär detta och de bör ha sådant redan nerskrivet och kan lämna ut eller möjligen bara kopiera och lämna ut.
Skogsägare har efteråt stått hjälplösa när de hävdar vad de ex. lovats i sortimentsväg och ett annat sortiment är inkommet i avverkningen. 
- Inte ovanligt att svaret blir: "Vi måste ta fram det vi kan sälja!"

- Dessa friheter tar de sig retroaktivt!