virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

69 B Tidningen Skogen

Fortsättning på förra inlägget;

   Ledaren i senaste Skogen berör det skamliga begreppet "alternativa fakta". Skogen å andra sidan sprider lögner i många år runt prislistor mot redan bättre kunnande. Skogen döljer rätt prisnivå och bedrägliga omständigheter i listorna. Den kunskap Skogen ytterligare borde skaffa sig struntar samtliga där i. I det läget bara "kurar" Skogen och sänder "röksignaler" som om inget hänt, trots att Skogens personal egentligen ser felaktigheter. Fegt. Ja egentligen förrädiskt eftersom Skogen med yvighet för vissa framställer sig som förmedlare av absolut sanning. Skogens lögner när Skogen skickar ut "reklamblad" och påstår sig ha virkesprisbevakning som ett huvudämne och försöker värva prenumeranter, det är pricken över i. Detta reagerar inte "den grå massan" för?

Taggar: Matrisfub, Tidningen Skogen, fuskfub;