virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

Skillnad mellan m3to och matrisfub/fuskfub.....

Vad händer om köparen vill ta ut andra längder (göra ny aptering) än enligt ursprunglig prisuppgörelse eller prislista?

Vid betalning i m3to och längre längder än tidigare optimalt begärs;
Tvingas längderna upp manuellt (oftast enligt telefonsamtal från köparen) minskar betald diameter (grovt) ca 1 mm per dm längre virke. (Detta är ca 1% mindre volym/dm.) Längdpremieringen kompenserar inte denna volymförlust när långt virke måste apteras även i större avsmalning än vad som tidigare var lönsamt.
- Normalt görs ny prisuppgörelse/prislista med starkare längdpremiering som kompenserar volymförlusten (och för ökad krökrisk vid längre längder).
- Datorerna i skördarna klarar optimering på träden efter köparens nya betalningsförmåga/prislista med denna metod.

Samma som ovan men med matrisfub/fuskfub;
Priser i matrisfub är nerräknade m3to-priser till motsvarande avsmalning från försiktig m3to aptering i slutet av 1900 talet. (se tidigare bilagor)
- Högre medellängder än ca 44 dm i gran ger förlust som ovan eftersom volymen är baserad på toppdiametern. Eftersom längdpremieringen oftast är mindre på matrislistor blir förlusten ännu större än vid m3to när längderna ökas.
- Om priset skall höjas blir det på måfå eftersom inget känt skogsföretag har testprogram för att testa fram prislistor på beståndsnivå. Därför är det svårt att skapa ny lista med förtroende.
- Men hela prislistearbetet nu är ändå en ”skuggboxning” eftersom listan sen inte kan användas i någon skördare för aptering i matrisfub.
- Skördaren apterar nämligen i tron att det är ÄKTA m3fub. (Symboliskt: Det hanterar virket som om det ser ut som E4:an fast virket kan vara som E66 på östkusten.) Detta har SLU bevisat innebär volymspridning på 100 kr/m3.

Hur kan detta förfaringssätt accepteras av skogsägarrörelsen med kunniga tjänstemän, apteringskunniga maskingrupper och skogsbrukare?
Lennart Bertilsson