virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

Läget är testat 28 febr.

- Jag besökte Utvecklingskonferensen i Jönköping nyligen.
Jag fick kontakt med tjänstemän, forskare och entreprenörer. Kunskapen varierar omkring den pågående 100 milj. affären. En del skiter blankt i att några förlorar på felaktigheterna med 8mmfubb.
- Att 8mmfubben kostar ca en milj. i veckan verkar ingen kunnat kolla.
- Mitt dataprogram är tydligen ensamt om att kunna detta.

- Löftet om funktion med mätning i nästan äkta fub 1 jan, som inte uppfylls anses graverande.
- Man förstår att förlusterna har eskalerat under dessa månader problemet kvarstår.

- En person hade markant annan uppfattning, som han framförde en stund in på festmiddagen.
Han ansåg att jag var för aktiv i mitt framförande av fel, speciellt de Södra gjort.
Jag borde acceptera mer och i stället hjälpa Södra.
- Vad gäller hjälp så var jag på huvudkontoret två gånger för några år sedan i det syftet. Men sista gången var det bara en person i mellanställning den jag fick träffa.
Den högste ansvarige var frånvarande utan att någon ville nämna varför.
- Många medlemmar, som följde vad som hände då noterade att Södra valde att i debattartiklar säga, att man har inga brister och talade bara om det, som medlemmarna var nöjda med.
- Att jag slutar framföra upplysning om vad som hänt kan sannolikt inte hjälpa skogsägarna.
- Det jag sett med egna ögon och kontrollerat med tester, det kan jag stå för.
- Södra och andra parter jag nämnt i olika sammanhang bör ha det civilkurage, som behövs för att erkänna när det blivit fel. Det är inte jag som ska ljuga för skogsbrukare när de frågar om en del nya införda förhållande fungerar eller ej.

- Att Södra har gjort bra saker det vet vi många. Jag såg detta i 36 år som anställd.
Du har förmodligen också dessa erfarenheter.
- Att förtroendemän och några tjänstemän så ensidigt förklarar Södra som den, som bara gör rätt, verkar som sektliknande.
- Några ex. nu på märkliga fel som jag sett är.
Ex. 1 En avverkning hos medlem hade1247 fel i apteringsfilen i maskinen. Det tog 7 månader att få stopp på det som hänt i denna maskin, som dessutom gått minst 3 månader ytterligare med felet.
En medlem, som försökte skapa korrigering för de drabbade skogsägarna blev utmanövrerad i förtroenderådet. Detta orsakade i sin tur att OC fick lämna jobbet för någon månad sedan.

Ex. 2 En entreprenör fick betala skadestånd i 4 siffrigt belopp för påstådd felaptering. Endast 240 kr var bevisat ekonomiskt fel vid slutlig kontroll.
Över 20 fel i Södras uträkningar hittades i stället.
Flera förnekanden gjordes. Förhalning i flera omgångar.
Det upptäcktes också under ärendets gång att inblandade leverantören fått hälften av virket anmält om igen, men på fel prislista sista gång.
Allt detta kostade tyvärr Södra ca 50.000 kr efter 1 års behandling.
- Entreprenören har idag ett intyg om att ingen kritik framförs på hans aptering.

- Om Södra och inblandade parter snabbt rättar till de fel, som de råkar göra kunde mycket av de problem, som nu förekommer hos skogsägare och därmed i debatt undvikas.

Att i stället säga att det fungerar fast det kostar 2-30 kr/m3 för mängder av skogsägare drabbade av 8mmfubb, gör att det odlas missnöje bland skogsfolk.