virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

Okunnighet eller....?

Konstiga påstående har kommit från några representanter på Södra.
- En påstod nämligen att gamla betalningen i m3to är en fuskfub med omräkningstalet 1.0.
 - Detta är synnerligen felaktigt. M3to är en beprövad måttenhet och betalningsmetod, som datorerna är kompetenta att optimera träden med. Då väljer datorn längder anpassade efter avsmalning på absolut bästa sätt i varje träd.
 - Det betalda sågutbytet optimeras. Dock blir lönsamheten i trädet på känt sätt påverkad av avsmalningen.
  - Fuskfub är en betalningsmetod, som inte är identisk med något erkänt måttslag i marknaden.
- Fuskfub kan inte användas i någon dator i skogen för att ta ut bästa lönsamhet för skogsägaren.
-  Fuskfub straffar virke med ca normal avsmalning och sämre.
 - Inte minst när köparna för att aptera virket på prislistor i fuskfub felaktigt använder vanlig fubaptering i nästan alla skördare av okunniga personer och arbetsledning.
- Detta mycket märkliga förfaringssätt skapar betydande förluster för skogsägarna. 5-30 kr/m3sk på timmersortiment, som inte markägarna kan värja sej emot.