virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

544 Vida problem.

Läs detta med vid tolkning!

Företaget Vidas aggressiva kultur mot skogsägare och även vissa anställda, den visar sig gång på gång slå tillbaka.

 Inköpare som lämnar Vida "värnar" om, att så många skogsägare som möjligt "följer med" tjänstemannen bort till det nya företaget.

Skogsägare ifrågasätter yttrande från Vidas inköpare mycket mer nu. Ännu mer berättas skogsägare emellan.

Inköpare har avlägsnat sig från den traditionella attityd som gällt folk emellan. Långa förhandlingar som startar på nivå när skambud mot vissa utvalda, det lämnar en fadd smak efteråt.

Att inte behandla folk likadant har förstört för inköparna, som dock själva betraktar det som "affär". Men de blir smittade av åtgärderna. Att ett handslag gäller hela vägen är numera ingen självklarhet runt dessa. Än mindre ett löfte.

I föreningsliv ifrågasätts dessa personer, när de speciellt uppträder med "lånad pondus". Följden blir en "överspänd attityd" från dem som skapar motvilja hos andra, därför att det verkar uträknat, för att ge honom personlig fördel och andra känner sig utnyttjade med ett ev. hot i bakgrunden.

Personal i Vida (och andra skogsbolag) tillägnar sig en attityd som är självsvåldig och aggressiv. Nyligen hände en episod i bygden där inköpare privat figurerade på fel sätt. Många tyckte därför att "nu får det vara slut med de där fasonerna".

Taggar: ATA, Derome, Holmen, Komatsu, LRF, SCA, SLU, SYDVED, Skogsstyrelsen, Södra, Tidningen Skogen;