virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

234 Vida problem....

I måndags skrev i tidningar om hot och påverkan mot vittnen vid rättsprocesser.

Vidas ledning har under förevändning att ärendet skall lösas med skogsägaren, begärt att skogsägaren inte skall polisanmäla inköparen för att denne dolde och stoppade pengar i egen ficka för vedförsäljning, som inköparen tog från både skogsägare och Vida. Vida lever nu efteråt inte upp till sin del i sammanhanget.

Ytterligare tecken av markerande art har märkts. Blickar, avståndstagande och givetvis ”tystnad” från berörda är det vanligaste.

Besök i hem, där motanmälan nämnts om anmälan görs, har förekommit.

Felaktiga yttrande i text har förekommit (ATL).
Osanningar har framförts i andra sammanhang. Ex. att uppgörelse skall ha skett med skogsägaren.
Anonyma personer har framfört anklagelser och osanningar.

Undvik skogsföretag där ni som skogsägare måste agera starkt för er rätt.