virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

C Hjälps åt......

Tidigare inlägg om försvunnet virke kopplades till Södra. Detta stora företag gör förmodligen att det lättare händer där och att enskilda händelser blir ”anonyma” och mångfalden på folk och händelser lär påverka det i samma riktning. Ansvarskänslan för hela ledet från skogsägare till industri åtminstone haltar, när det byter folk så ofta där.  Många nyutbildade ser det ju som en bra praktikplats och första jobb.

 Påpekanden om tveksamheter och troliga fel från fältet/skogsägare tas ofta med en ”klackspark”. Därmed inte sagt att det inte är så även på vissa privata köpare.

Skriv aldrig ett virkeskontrakt utan att få garanti för att du får maskinuppgifter om avverkat och hur det är apterat etc. på din avverkning. Det är nödvändigt för den första kontrollen om riktighet. Köpare som lämnar uppgifterna får konkurrensfördelar. Motsatsen innebär det för de som döljer självklara ”kvittouppgifter”.

Taggar: Södra, Virkesakuten;