virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

57 Fiberdrive

Varför backar Södra och andra stora bolag inte upp följande teknik?

Konstruktion och nivelleringen på Fiberdrive minskar marktrycket till minst 40% och ofta ner till 10-20% av vad andra maskiner orsakar. T.o.m. bara Ca 7% i vissa fall.

Ex. vanlig skotare som lastar 20 ton fördelas lasten på normal maskin med band på ca 4 m2. Det innebär ca 5 ton/m2.

- Fiberdrive ha 10 m2 bandyta mot mark. Följaktligen 2 ton/m2. D.v.s. 40% av normalt tryck. (Följaktligen skulle Södra marskoningsgaranti som kostar alla skogsägare vid slutavverkning 4 kr/m3 kunna minska till kanske 25-50 öre/m3.

OBS! Vid sidolut på 15 grader (nivåskillnad ca 48 cm)förflyttas 85% av fordonsvikten till lägsta sida. Följaktligen trycker samma normala skotare då med 17 ton på dalsidan på 2 m2 bandyta. Det blir 8.5 ton/m2. Eller över 170% mot normalt tryck. (Plopp, vid sämre bärighet.)

- Fiberdrive kompenserar denna sidlut fullständigt och får i första hand 0% tryckökning.

- Om marken är känsligare på en sida kan tryck från lasten överföras till bästa "marksida". Optimalt kan trycket vid dessa förhållande minskas till ca 0.3 ton/per m2 (= 3 hg/cm2).

Det är 7% mot "vanligt skotaretryck" i en ganska frekvent problematik, där andra trycker med 170% mot NORMALT. Man tror det knappt är sant.

Varför driver inte Skogforsk detta tekniklyft kraftigare?

Taggar: Fiberdrive, Skogforsk;