virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

472 H Vida problem...

Fortsättning på hur Vida påverkade händelseförloppet. Lär av detta! 
En tid efter den ofullständiga slutredovisningen, då har ilskan växt i skogsägaren och han ringer Jörgen Henriksson och frågar omkring den "svarta veden";
1 Vem har köpt virket?
2 Vem har kört virket?
3 Vem har mätt virket?

Skogsägaren är nu arg, milt sagt.
Henriksson meddelar då motsträvigt, att "vi skall berätta det".

Kort senare kommer besked.
--
Vetskap kommer ganska snart om;
Köparen var granne med Vidainköparen från Björnaryd.
Åkaren var från Landeryd.
Mätningen var uppskattning utan mätverktyg av åkaren.