virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

120 B Sågverk i Dalarna (Bergkvist, Weda, Siljan)

Forts; Bilder från avverkning med Bergkvist Insjön har ni sett visar hur hygget var ”risplockat” och likviden hamnat inte hos leverantören eftersom inte en krona redovisades efter drygt 1000 m3. (Ser ni några toppar?)

 Samma företag ville redovisa 4500 kr i avverkningsnetto för avverkat, men det ökade 14 ggr när skogsägaren bad om visning om hur objektet såg ut i avslutningsfasen.!!!????????

Mycket stort företag i södra Sverige försökte tillskansa sig ca 500 000 kr från trottoarbonde.

Annat stort företag lämnade fel prislista till skördaren mot den som virket anmäldes mot. Avsikten förefaller vara att få virke billigt.

Holmen hade ont om granmassaved och körde minst ett lass med timmer direkt till Braviken. Samma företag slopade att använda matrisfub för att ta poäng i marknaden, men införde m3to betalning, men inget korrigerat pris för långa längder, vilket ger skogsägaren låg volym på detta sätt utan kompensation. Så gör de stora!

Försäkringsbolagen lät en okunnig tjänsteman på Skogsstyrelsen från Svenljunga vid stormen 2005 göra om volymräkningen vid förhöjd stubbe vid kap av rotvältor mot normal avverkning. Förlusten blev 5 kr/dm högre stubbe. När felet påvisades och fullständig uträkning gjordes korrigerade alla försäkringbolag utom Folksam som inte ville riskera att en massa skogsägare skulle belasta dem med krav på korrigering.

Detta är några exempel där det sker sådant som döljer den verkliga orsaken eller att det kräver en del extra kunskap för att avslöjas. Under tid blir det bara värre. Men normalt inleds sammanhanget med att ett företag påstår att det ograverat gör något för din skull. Men definitivt är det inte alltid så.

 
 
Taggar: Bergkvist, Folksam, Holmen, Siljan, Skogsstyrelsen, Weda;