virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

Oseriöst: ATA TIMBER. Tage Andersson Moheda. Nr.16

Några har frågat mig varför inte markägaren har stämt ATA för de fel som de gjort.
Orsaken är att det i kontraktet står att tvist skall tas upp i skiljenämnd i Stockholms handelskammare. Då kommer följande problem.
 - Markägaren skall hitta en person som företräder hans rätt gent emot motparten. Här förväntas motparten som är i en bransch där man har stor kunskap om bra personer välja en som har stor erfarenhet av detta. Den lille markägaren får svårt att hitta en likvärdig resurs.
 - Dessutom skall den tredje personen (medlaren) godkännas av båda parter. Här kan oväntade problem uppstå för att få opartisk person till uppgiften.
 - Förloraren i målet får betala alla kostnader för motpart och domarna. (I tingsrätt betalas rätten av skattebetalarna.) Kostnader på halv miljon är inte ovanligt.
 - Resultatet kan inte överklagas.
 - I skiljenämndsförfarande erhålles ej det rättskydd som kan ingå i fastighetsförsäkringen Hamiltons advokatbyrå (Marie Gerrevall) har efter redan stora kostnader avrått från att gå vidare eftersom bevis som räcker för detta svåra fall kan vara svåra att uttrycka i skiljenämnd. Ex. har ATA efter ett halvårs strid tagit tillbaka att mätningen fungerade bra och istället börjat hävda att skördarens uppgifter är mycket dåliga. Därmed blir det svårt att bevisa vad som verkligen gått genom maskinen.
 Att maskinen var dålig skäms man inte för eller vill göra något i kompensation för. ATA påstår att inga konsekvenser har skett på värdet. (Detta kan inte vara riktigt men kanske inte nog för en process.) Erfarenheter från liknande fall i skiljenämnd är inte så positiva som önskas.

 Råden är följande:
 - Undvik klausuler om skiljenämnd som enligt besked förekommer hos Vida, ATA, Martinsson, Mellanskog, Skogssällskapet, Stora Enso, Weda m.fl.
 - Kräv och förse er med prisfiler, produktionsfiler, stamfiler, och tidig redovisning.
 - Förmedla dina krav skriftligt.
 - Dokumentera för egen del (glöm inte datum), kräv skriftliga besked, fotografera etc.
 - Begär att få företagets kvalitetspolicy vid avverkningar (inte minst mätningskapacitet i skördare).
 - Besök avverkning och försök skapa förtroende mellan er och avverkningspersonalen.
 - Framför dina synpunkter tidigt (”bättre att stämma i bäcken än i ån”).