virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

2 Skonsam gallring

LRF:s demo i Unnaryd med mindre maskiner gav tillfälle till meningsutbyte folk emellan.

Det nämndes en del om Södras (och andras) ensidiga propaganda för stora maskiner även i gallring. (Sydveds över 10 m breda vägar diskuterades.) Flera visade sig tagit avstånd från Södras koncept, när det går. Samtidigt hörde jag om stora fastigheter som definitivt också tagit avstånd från Södra i gallring och knutit kontakter med handplockad resurs med mindre maskiner. Uppfattningen var att Södra håller på att förstöra för såväl sig själv som skogsägare med sin maskinpark. Ex. nämndes att Södra nu inte har arbete tillräckligt till sin egen gallringmaskin på verksamhetsområdet. Följden har blivit att ortens egen entreprenör är uppsagd. Detta gav reaktioner i skogsägare som likande det vid beteende "från gökungen" i boet hos flugsnapparen. Detta innebär att omsättning i bygden på såväl inköpspersonal och maskinresurser gör skogsägarna helt villrådiga, när alla resurser är nya. Dessutom är inköparen fullständigt "ny".

Jag vill dock nämna att inlevelsen från gallringsgruppen i sig inte var föremål för kritik.
Taggar: SYDVED, Södra;