virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

349 Vida problem...

Jag hoppas att detta inlägg tas emot på det sätt jag avser. Se inte inledande exemplet som långsökt, utan fundera på hur både stora och små övergrepp sker för att personer i grupp och enskilda skall få fördelar men observera det sker ofta på andras bekostnad.
Ex. skogsbolag driver via SDC, VMF och viss forskning nästan monopolverksamhet som gynnar deras egna ekonomiska intressen.
Virkesköpare "tjänar systemet de medverkar i " tämligen blint och betraktar verksamheten som en "affär", som resp. part får ta konsekvenser av, men där "bolagen" har det stora övertaget.

Närmar sig dessa vad blufföretagen håller på med mot gamla företagare och okunniga personer?
Bolag och inköpare har utrustat sig med pansar om det händer något och vissa skyddar sig även med skiljenämnd för att lösa tvist, med följd att måttligt bemedlade skogsägare blir avrådda att hävda sin rätt.

Jag menar inte att ex. inköpare vill plåga skogsägare, men de är motiverade av arbetsgivares kalkyler och kanske egna bonusar, uppmärksamhet och beröm, vilket leder till "gränsöverskridande" som vi sett där 50 kr/m3 kan avluras skogsägare vid avverkningar som innebär hundratals tusen kr lägre ersättning.

"De inblandade identifierar sig med makthavarna."