virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

40 Södra behöver förbättras...

På Elmia framförde flera sin besvikelse över att Södra gjort bara en kvalitetsklass av gran och sen mäta stockarna på bil/tåg i bara två prisnivåer beroende på längd.

  • ”Det är en spark i magen” för de som skött skogen och vet värdet av formstabilt virke. Detta har yttrats.
  • Troligen kommer Södras utspel att skrämma en del skogsägare och locka till sig en del skogsägare med dålig skog.
  • I varje fall vet många hur värdelöst frodvuxet är om det kommer på fel plats. Det kan innebära att en brädfodrad väg behöver bytas 10 -15 år tidigare p.g.a. att dessa frodvuxna bräder ruttnar mer och före de bättre vuxna.

Jag fick tillfälle att se detta vid kontroll på grannens övre del på gavel, där panel från 1970 plockats ner. De tätvuxna hade nästan ingen röta i nedre del av brädan. Däremot de som hade årsringar runt 3 mm och mer hade röta 1 – 3 dm upp och var mycket mer spruckna i hela utsidan.