virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

91 Tidningen Skogen

Det verkar inte var något slut på tidningen Skogens felbedömningar.

I marsnumret visar jämförpriserna en höjning för Storas pris för normalbestånd, en höjning på 8 kr/m3. Detta förklarar ansvarige för virkesmarknad Lars Åkerman (se första bilagan) att det beror på att medelpriset på timret har stigit, när massavedspriset höjdes 25 kr/m3. (Lars tycks försöka säga att om massavedspriset höjs så tjänar skogsägaren pengarna på timret.) Detta är åtminstone principiellt fel, eftersom det beror på det 25 kr högre massavedspriset som höjt massavedsvolymens pris och att det timmer som nu inte överstiger270 kr nu får ett merpris som massaved (kanske förklaras i bild 2). Följaktligen är det prishöjningen på massaveden som lyft priset på avverkningen. Mervärdet i avverkningen beror ju inte på att timmerdelen blivit värdefullare (Ska det vara noga så har timmervärdet i stället blivit mindre i avverkningen genom att timret nu ger en mindre volym.)

Åtminstone vet massavedsköparna att om de höjer massavedspriset så får de mer massaved och den blir dyrare. Givetvis blir timmerköparna utan det klena timret (de får en mindre hög) och deras timmer blir inte lika billigt per m3, eftersom de får större andel av det dyrare timret. Att feltolka detta gör att skogsägare kan dra fel slutsatser och köpare likaså. (Nu tror jag inte köparna skulle tänka fel, då skulle det gå åt Skogen.)

 
 
Taggar: STORA, Tidningen Skogen;