virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

Folksam rättar till fel.

  Ett visst avslut är gjort på en stormskada som har speciell historia och är just beskriven i ATL.

Gert Paulsson var den ende skogsägare i bygden som ville ställa upp och ge offentlighet, när det behövdes insatser, för att rätta till de många felvärderingarna efter stormen Gudrun.

Han trädde fram 2007 efter mer än 1 års framställningar till Folksam och Skogsstyrelsen där båda sa att allt var riktigt. Det vi visste då och fått  svar på nu är att båda ljög.

  Texten i ATL;

Gert Paulsson tyckte inte han fått tillräcklig ersättning för sina höga stormstormstubbar och krävde mer av sitt försäkringsbolag, Folksam.

För Gert Paulsson handlade det inte om så mycket om pengarna utan mer om principen att rätt ska vara rätt.

 Meningen var ju inte att börja bråka. Men när Folksam svarade med maktspråk så triggade det mig.

Nu, precis på fyraårsdagen efter Gudrun, fick han besked om att är skadan slutligt reglerad.

 Det har varit en dryg resa. Men man får inte ge upp om man vet att man har rätt. Det är ju bevisat nu.

    Den långa processen har dock varit till Gert Paulssons fördel. Under tvisten upptäcktes fler beräkningsfel i skadan vilket innebar att ersättningen blev högre.

 Jag har fått 96.000 kronor mer sedan vi började.

Gert Paulsson begärde högre ersättning sina stormstubbar. Men vad han egentligen fått nu ersättning för, om det är för stubbarna, det vet han inte.

   De har varit livrädda för att skriva det konkret, för då vet de att de måste ersätta andra också, säger Gert Paulsson.

 

Hade Folksam genast rättat till felet när det upplevdes vara 15.000 kr hade Folksam sparat över 500 %.

Vid de upprepade skrivningarna jag gjort till Folksam i ärendet har det varit mycket värdefullt samarbete och stöd från Gert.

Det skulle behövas 20 st Gert Paulsson i varje socken.