virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

677 Södra behöver förbättras ...

Södra skriver i Södrakontakt att stickvägarna i gallring med garanti inte skall bli bredare än 4 m möjligen 4.20 m breda. Stickvägsarealen skall inte överstiga 22%.

Med 20 m mellan stickvägars centrum blir det med bredd 4 m 20%. Då är det bara 2% kvar till sammanbindningsvägar och vägskäl som stjäl yta.

Blir vägarna 4.2 m breda är detta i sig själv 21%. Då kan det inte blir mer än ca 20 m sammanbindningsvägar per ha. Följaktligen kan detta bara fungera om alla vägar leder direkt ut på bilväg. Då kan inte maskinen vara bredare än 2.80 - 2.90 med band. Kontrollmät och se vad ni hittar på Södras avverkningar!

Med denna garanti är Södra uppenbart beredd att betala skadestånd om inte dessa mått och ytor klaras.
Taggar: Södra;